Back to Top

In- en exclusiecriteria

In- en exclusiecriteria

Algemeen
Wij vinden het belangrijk dat wij kwalitatief goede zorg leveren aan onze cliënten. Dit zou kunnen betekenen dat wij niet bij alle zorgvragen ingezet kunnen worden. In deze in- en exclusie criteria wordt bepaald wanneer wij wel of juist geen zorg kunnen bieden.

Thuiszorg Anahid B.V. biedt aan mensen vanaf 18 jaar:
• Huishoudelijke ondersteuning
• Persoonlijke verzorging
• Verpleegkundige zorg
• Groepsbegeleiding
• Individuele begeleiding
De zorg kan zowel uit de Zvw, Wmo als de Wlz worden geboden.

Inclusie criteria
Mensen met onderstaande aandoeningen en/of beperkingen kunnen gebruik maken van de diensten van Thuiszorg Anahid B.V.:
• Somatische aandoening/beperking;
• Psychogeriatrische aandoening/beperking;
• Lichamelijke handicap;
• Zintuigelijke handicap;
• Verstandelijke handicap;
• Psychosociale problemen.
Op grond van geloof of levensbeschouwing en op grond van afkomst en cultuur wordt niemand uit- en buitengesloten. Thuiszorg Anahid houdt hier rekening mee en voorziet van zorg wat past binnen de cultuur, geloof en levensbeschouwing van de cliënt.

Exclusiecriteria
1. Er is geen indicatie aanwezig.
Wanneer een cliënt zich heeft aangemeld, maar er nog geen indicatie is toegewezen, wordt de cliënt (tijdelijk) niet toegevoegd aan het cliëntenbestand van Thuiszorg Anahid B.V. Op het moment dat de indicatie wordt toegewezen, wordt dit gewijzigd.

2. De indicatie is sectorvreemd/instellingsvreemd.
Wanneer Thuiszorg Anahid B.V. een cliënt toegewezen krijgt met een sectorvreemde/instellingsvreemde indicatie en Thuiszorg Anahid B.V. de inschatting maakt dat zij de zorg die deze cliënt nodig heeft niet op een kwalitatief goede manier kan leveren, kan de aanvraag tot zorg geweigerd worden.

3. Complexiteit van de zorg.
Wanneer de benodigde zorg voor een cliënt zeer hoog is en Thuiszorg Anahid B.V. de inschatting maakt de zorg niet op een kwalitatief goede manier te kunnen leveren, kan Thuiszorg Anahid B.V. de aanvraag tot zorg weigeren.

4. Onbetamelijk gedrag.
Wanneer er sprake is van onbetamelijk gedrag in de vorm van agressie, seksuele intimidatie, discriminatie en/of geweld van een cliënt jegens het personeel van Thuiszorg Anahid B.V. in een eerdere indicatieperiode, of wanneer bekend is van een cliënt dat deze dergelijk gedrag heeft vertoond jegens personeel en/of cliënten van een andere zorginstelling, kan Thuiszorg Anahid B.V. de aanvraag tot zorg weigeren.

5. Veiligheid van medewerkers/cliënten in het geding.
Thuiszorg Anahid biedt geen zorg als de veiligheid van ons personeel en/of cliënt niet kan worden gegarandeerd.

6. Zorg in het kader van de Wet zorg en Dwang.
Thuiszorg Anahid biedt geen zorg aan cliënten waarvan de zorg valt onder de Wet zorg en dwang.

Zorgbeëindiging
1. De indicatie wordt niet verlengd.
Wanneer de indicatie van een cliënt niet wordt verlengd, kan Thuiszorg Anahid B.V. de begeleiding opschorten in het geval dat de cliënt een bezwaarprocedure gaat starten. Kiest de cliënt ervoor niet in bezwaar te gaan of verliest hij/zij de bezwaarprocedure en eventuele beroepsprocedure, dan kan Thuiszorg Anahid B.V. de zorg beëindigen.

2. Verhuizing van een cliënt naar een andere regio.
Wanneer een cliënt verhuisd naar een andere regio, kan Thuiszorg Anahid B.V de zorg beëindigen.

3. Onbetamelijk gedrag.
Wanneer er sprake is van onbetamelijk gedrag in de vorm van agressie, seksuele intimidatie, discriminatie en/of geweld van een cliënt jegens het personeel van Thuiszorg Anahid B.V., kan Thuiszorg Anahid B.V. de zorg opschorten en, afhankelijk van de mate van het vertoonde gedrag, beëindigen.

Klachten
Thuiszorg Anahid B.V. zet zich in om de best mogelijke zorg aan u te verlenen. Toch kunnen zich situaties voordoen waarover u een klacht wilt indienen. Mocht u een dergelijke situatie als onprettig hebben ervaren, kunt u deze als eerste bespreken met de betreffende zorgverlener of bestuurder van Thuiszorg Anahid B.V. Wij proberen dan direct samen met u een oplossing te vinden. Bent u niet tevreden met de oplossing of manier waarop met uw klacht wordt omgegaan? Dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Thuiszorg Anahid B.V.
Gegevens klachtenfucntionaris
Quasir, Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn
T: 085-4874012 (kantoor) / 0561-618711 (secretariaat)
E: info@quasir.nl
W: www.quasir.nl

Thuiszorg Anahid
Adres: Vincent van Goghplein 6 en 8
7606 HP Almelo
Telefoon: 0546-786355
Mobiel: 0641882422
Email: info@thuiszorganahid.nl

Routebeschrijving


Route

Certificering


KeurmerkenOpeningstijden

Maandag 08:30 - 17:00
Dinsdag 08:30 - 17:00
Woensdag 08:30 - 17:00
Donderdag 08:30 - 17:00
Vrijdag 08:30 - 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Copyright © 2024 Thuiszorg Anahid   Algemene voorwaarden | Privacy