Huishoudelijke verzorging en HT

strijken

Voor cliënten die een dagje ouder worden of door andere omstandigheden niet meer zelf in staat zijn hun huishouding te voeren omdat ramen wassen, stofzuigen, bed verschonen of dweilen te zwaar wordt, biedt Thuiszorg Anahid Huishoudelijke Hulp.

Ook tijdelijk. Bijvoorbeeld een revalidatieperiode of herstel van een ziekte kunnen redenen zijn om hulp te vragen bij het huishouden.

Bij het intakegesprek worden afspraken gemaakt over wat de cliënt graag wil dat de hulp van hen overneemt en wat de cliënt zelf of vrienden, buren of mantelzorger willen/kunnen doen. We bieden persoonlijke hulp op maat en naar wens. Daarna gaan we aan de slag.

Wij hebben ervaren medewerkers in dienst die in staat zijn het huis schoon en leefbaar te houden binnen de door de Wmo gestelde indicatietijd.

Wij doen alles wat te maken heeft met schoonhouden van de woning, verzorgen de kleding/textiel, doen wat noodzakelijk is voor het bereiden van een maaltijd.

Huishoudelijke hulp maakt deel uit van de wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat houdt in dat de gemeente waarin u woont toestemming moet verlenen. Thuiszorg Anahid kan u helpen bij het aanvragen van huishoudelijke hulp.

De huishoudelijke verzorging neemt veelal meer tijd in beslag dan persoonlijke verzorging en daarom vindt Thuiszorg Anahid het extra belangrijk dat de medewerker en de cliënt het goed met elkaar kunnen vinden. Bij Thuiszorg Anahid is het voordeel dat de medewerkers de taal spreken van de cliënt waardoor deze zich prettig voelt. Thuiszorg Anahid streeft ernaar altijd een vaste en betrouwbare hulp in te zetten. Bij ziekte of vakantie wordt andere hulp ingezet. Omdat de cliënt zich kan uiten in zijn eigen taal ontstaat vaak een goede band tussen medewerker en cliënt. De cliënten zien er vaak naar uit dat de hulp komt. Medewerkers hebben oog voor de behoeften van de cliënt en kunnen goed meedenken om dingen voor de cliënt gemakkelijker te maken. Cliënten vinden het prettig om (tijdens het werk) gezellig te kletsen. Want ook dat is belangrijk. En mocht er om wat voor reden dan ook iets zijn waardoor de cliënt zich niet prettig voelt gaan we zoeken naar een oplossing. Uiteraard gaan we voor het resultaat: een schoon en leefbaar huis naar ieders tevredenheid. Hierdoor kan de cliënt langer thuis blijven wonen. Thuiszorg Anahid heeft contracten met de Twente Gemeenten  om huishoudelijke hulp te leveren.

 

Huishoudelijke verzorging HH1

Huishoudelijke hulp 1 wordt geboden bij minder ingewikkelde situaties, zoals schoonmaken, boodschappen halen, kleding opbergen etc.

Huishoudelijke verzorging HH2

Huishoudelijke hulp 2 wordt geboden bij complexe situaties. Dit betekend dat uw zelf niet meer in staat bent het huishouden te sturen. Hierin heeft u begeleiding nodig in het aanleren van huishoudelijke taken.

Beschikking

Uw kunt de beschikking aanvragen bij het WMO – loket in de gemeente waar u woonachtig bent. De zorg kan dan grotendeels vergoed worden via de Wet maatschappelijke ondersteuning, ook wel de WMO genoemd.
De beschikking wordt doorgestuurd naar de thuiszorg. Als deze binnen is bellen wij u nog op de zelfde dag voor een kennismakingsgesprek. De wensen worden aan de hand van het gesprek besproken.